loading...
پروژه معماری ❶

دانلود رساله مهد کودک

برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله مهد کودک

  مطالعات مهد کودک

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 15 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 88  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول:اهمیت موضوع و اهداف رساله..……………………………………………………………………… 2
اهمیت مساله و اهداف طرح تحقیق………………………………………………………………………………… 3
فرضیه های طرح پژوهش .……………………………………………………………………………………………… 4
فصل دوم:روش تحقیق…………..…………………………………………………………………………………… 5
مقدمه…………………….……………………………………………………………………………………………… 6
نوع تحقیق………….…………………………………………………………………………………………………… 7
ابزار تحقیق.……………………………………………………………………………………………………………… 9
نظام و ارتباط فکری رساله…………………………………………………………………………………………… 11
فصل سوم:معرفی و بررسی نمونه های مشابه.………………………………………………………………… 11
موزه ای برای آموزش و تفریح کودکان……………………………………………………………………………… 12
مهدکودکی در سندیکا..……………………………………………………………………………………………… 15
مهدکودکی در لاگیزلند.……………………………………………………………………………………………… 21
فصل چهارم:شناخت کودک……..……………………………………………………………………………… 26
نیازهای اساسی کودکان……………………………………………………………………………………………… 29
مراحل رشد کودک.…………………………………………………………………………………………………… 31
روانشناسی کودک..…………………………………………………………………………………………………… 35
کودک و هنر…………………………………………………………………………………………………………… 36
کودک ورنگ…………………………………………………………………………………………………………… 36
کودک و بازی….……………………………………………………………………………………………………… 33
[5]
کودک و فضا…………………………………………………………………………………………………………… 41
محیط های مناسب برای کودکان…………………………………………………………………………………… 42
ویژگی های معماری کودکان………………………………………………………………………………………… 44
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 45
فصل پنجم:بررسی ضوابط و استاندارهای لازم برای طراحی خانه کودک…………..……………………
46
استانداردها و معیارهای طراحی……………………………………………………………………………………… 43
استانداردهای بدن کودکان..............……………………………………………………………………………… 43
ایمنی و کودک………………………………………………………………………………………………………… 53
عملکرد کیفی.………………………………………………………………………………………………………… 57
فصل ششم:شناخت بستر طرح.………………………………………………………………………………… 65
جغرافیای طبیعی……………………………………………………………………………………………………… 66
موقعیت و وسعت……………………………………………………………………………………………………… 66
روند توسعه شهر……………………………………………………………………………………………………… 66
اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………… 71
جغرافیای انسانی.……………………………………………………………………………………………………… 74
معرفی و تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………… 46
فصل هفتم :طراحی...................................................................................................... 79
منابع..………………………………………………..……………………………………………………………… 83

قیمت : 15 هزار تومان


اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو