loading...
پروژه معماری ❶
برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

  مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 140  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب

گام اول: معرفی موضوع پروژه.....................................................................................................A

طرح مسئله...................................................................................................................................A

ضرورت طراحی.............................................................................................................................B

اهداف طراحی...............................................................................................................................D

 

مقدمه............................................................................................................................................1

گام دوم: شناخت..........................................................................................................................1

مرحله اول: مطالعات مبانی نظری،پایه و زمینه...........................................................................1

فصل اول:مطالعات مبانی نظری: .................................................................................................1

بخش اول: مفهوم کودکی: ..........................................................................................................1

1- کودکی به مثابه یک پدیده: .................................................................................................2

2- کودکی به مثابه یک مفهوم متغییر اجتماعی (کودک از منظر جامعه شناسی): ................2

بخش دوم: ارتباط کودکان با طبیعت: .........................................................................................4

کودک و ضرورت تماس با طبیعت: ..............................................................................................4

فصل دوم: مطالعات پایه: .............................................................................................................5

گفتار اول: کودک.........................................................................................................................5

بخش اول: روانشناسی کودک: ...................................................................................................5

1- روانشناسی رشد: .............................................................................................................5

2- نظریه های رشد: ..............................................................................................................6

نظریه رشد تکامل روانی_اجتماعی اریکسون: ....................................................................6

مراحل رشد در نظر اریکسون: ..............................................................................................6

3- دیدگاه پیاژه در روانشناسی رشد کودک: ...................................................................12

 شناخت كلي كودك:..............................................................................................12

چگونگي شناخت رفتار كودك.............................................................................................13

مراحل تحول مفاهيم ذهني با توجه به رشد كودك:.........................................................13

روحيات كودك در سنين مختلف............................................................................................................15

شناخت سرگرمي هاي كودكان...........................................................................................16

بخش دوم: رفتار کودکانه بازی      .................................................................................16

تعریف بازی: .......................................................................................................................16

تاریخچه بازی: ...................................................................................................................17

اهميت بازي........................................................................................................................17

بازي راهي براي آموزش زندگي.........................................................................................17

بازي: نياز روحي براي زندگي.............................................................................................18

بازي آغاز شكل گيري شخصيت و اصلاح ساختاري........................................................18

تأكيد بر بازي و آزادي.......................................................................................................19

اهمیت بازی : ..................................................................................................................19

نقش بازی در رشد کودک...............................................................................................20

بازی و تقلید...................................................................................................................20

انواع بازیها: ....................................................................................................................21

1-بازیهای تمرینی(یا بازیهای مهارتی) ........................................................................21

2-بازی نمادین :   ..........................................................................................................21

3-بازیهای با قاعده: ......................................................................................................22

نقاشی: ............................................................................................................................22

شعر و سرود : .................................................................................................................22

قصه و داستان : ..............................................................................................................22

حرکات ورزشی : ............................................................................................................23

کودک در کودکستان: ....................................................................................................23

امنیت : ...........................................................................................................................23

تاثیر کودکستان در سازگاری عاطفی کودک: ..............................................................24

نقش نقاشی در رشد کودک: .........................................................................................24

موسیقی و نقاشی: ..........................................................................................................25

گفتار دوم: کودک و محیط: ............................................................................................25

بخش اول: فضا و معماری کودک: ...................................................................................26

الف: طراحی محیط هایی برای کودکان: .......................................................................26

ب: خصوصیات معماری برای کودک: ............................................................................27

معیار های کمیت فضا: ..................................................................................................27

شرایط محیطی : ...........................................................................................................32

فضای بازی کودکان: .....................................................................................................33

معیار های کمیت فضا: ..................................................................................................34

ج: کودکان چه فضاهایی را بیشتر دوست دارند: ........................................................34

به طور کلی جاهای زیبا از دید کودکان و نوجوانان : ...................................................34

جاهای زشت از دیدگاه کودکان و نوجوانان: ................................................................35

3-1- تعريف فضا:........................................................................................................35

-ديدگاه تحليلي:..........................................................................................................35

تعريف فضاهاي ادراكي.................................................................................................36

حواس كودك................................................................................................................43

محركهاي حسي...........................................................................................................43

تقسيم بندي حواس.....................................................................................................43

كودكان و معماري:......................................................................................................46

 تحليلي پيرامون معماري كودكان:............................................................................46

كودك، معماري و حصار فضا.......................................................................................48

خصوصيات ويژه فضاهاي طراحي شده براي كودكان..................................................51

 فضاهاي بازي كودكان..................................................................................................51

طبقه بندي بازيها بر اساس مراكز فعاليت....................................................................53

مشخصات فضاهاي بازي جهت رشد و پرورش مناسب كودكان:...............................54

چند پيشنهاد براي طراحي فضاهاي بازي....................................................................56

1- سطوح و بافت ها:...................................................................................................56

2- فضاهاي باز كوچك:...............................................................................................56

3- انبار.........................................................................................................................57

تعريف اجزاي موجود در فضاهاي كودكان...................................................................58

نتيجه گيري:...............................................................................................................59

تناسبات كودك در عملكردهاي متفاوت:..................................................................63

ابعاد و اندازه هاي كودكان در حالات مختلف :..........................................................63

آموزش تئوري..............................................................................................................63

آموزش عملي ..............................................................................................................64

فضاهاي بازي...............................................................................................................67

سرويس بهداشتي:.....................................................................................................68

كتابخانه.......................................................................................................................71

استفاده از عايق صوتي در جذب صداهاي داخلي و خارجي كتابخانه......................73

بررسي نيازمنديهاي معلولين(جسمي- حركتي) در ساختمانهاي آموزشي.............76

ابعاد اندازه هاي كودكان معلول (جسمي- حركتي)..................................................77

مقايسه قد كودكان معلول و سالم...............................................................................78

فصل سوم: مطالعات زمینه..........................................................................................96

بازشناسی شهر مشهد.................................................................................................96

سلسله مراتب رشد تاریخی شهر مشهد..................................................................96

موقعیت جغرافیایی مشهد........................................................................................98

مطالعات اقتصادی بستر طرح....................................................................................99

نقاط و عناصر شاخص شهر.....................................................................................101

ساختار کالبدی شهر در حال حاضر.......................................................................103

مطالعات اقلیمی و بررسی های محیطی.................................................................104

بررسی عوامل اصلی موثر در اقلیم........................................................................105

پیشنهادات طراحی بر اساس اقلیم........................................................................109

عوامل موثر در مکانیابی پروژه...............................................................................122

 

گام سوم: طراحی پروژه..........................................................................................124

منابع و ماخذ............................................................................................................133قیمت : 25 هزار تومان

        درگاه پرداخت شماره 1      

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو